Anasayfa / Kitaplar / DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI (Kitaplar) 1933-1993

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI (Kitaplar) 1933-1993

DÜNDEN BUGÜNE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Türkiye’nin ilk üniversitesi olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi’nin temeli 1453’yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra kurulan Fatih medreselerine dayanmakta­dır.

Uzunca süre medrese, daha sonra da Darülfünun adıyla hizmet veren üniversitemiz, 1933 yılında Atatürk Üniversite Reformu ile “İstanbul Üniversitesi” adını almıştır.

Kurulu­şunun 540. yılı ve Atatürk Üniversite Reformu’nun 60. yılı sebebiyle yapılan kutlama programı çerçevesinde “Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Yayınları” adını taşıyan bir sergi açılması planlanmıştır. Bu kitap, Üniversitemize bugüne değin emeği geçmiş tüm öğretim üye ve elemanlarının, Rektörlük yayın numarası almış kitap eserlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu serginin ve kataloğun hazırlanmasını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Kü­tüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına ve yayıma hazır­layan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Hakan Sağlam’a teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim.

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof, Dr. Cem’i DEMİROĞLU

 

SUNUŞ

İstanbul’un fethini takiben 1453 yılında kurulan ve 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi adını alan kurumumuz bünyesinde, 1993 yılı ortasına kadar yayımlanan telif ve tercüme eserler bu bibliyografya da toplu olarak bir araya getirilmiştir. Üniversitemiz Merkez Kütüphane uzmanlarınca önceki yıllarda hazırlanan bibliyograflardan farklı olarak, bu referans kitabında makalelere, süreli yayınlara ve tezlere yer verilmemiş, sadece kitaplar incelenmiştir.

İstanbul Üniversitesi’nin 540. kuruluş yılını ve Atatürk Üniversite Reformu’nun 60. yılını kutlama çalışmaları dahilinde “Dünden Bugüne İstanbul Üniversitesi Yayınları” isimli kitap sergisinin kataloğu olarak hazırlanan bu kitap, araştırmacıların karşılaştıkları sorunlar göz önüne alınarak tam bir referans kitabı olarak planlanmıştır. Bu doğrultuda önceki yıllarda basılan bibliyografyalar, İstanbul Üniversi­tesi Merkez ve fakülte kütüphaneleri, Rektörlük ve fakülte ayniyat dairelerinin arşiv kayıtları tek tek taranmıştır.

Kurulduğu günden bugüne değin İstanbul Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda görev almış tüm öğretim üyeleri ve elemanlarınca yayınlanan kitapların, bugüne kadar tek bir bibliyografyada toplanmaması gerçekten büyük bir eksikliktir. Kayıt sayısı 5 bin 200’e yaklaşmasına rağmen, çok eskiden basılan ve mevcudu kalmadığı gibi kütüphanelerde dahi bulunmayan bazı kitaplar bu eserde şimdilik yer almamıştır. Hata ve eksikliklerin asgari düzeyde olmasını dilediğimiz bu bibliyografyanın yayınlanacak ikinci versiyonunda, bu tür dezavantajların ortadan kalkacağına inanıyoruz.

Daha önceki bibliyografyalarla aynı formatta hazırlanan bu eserde, öğretim üyelerinin üniversite içinde ve dışında bastırdığı tüm kitaplar bağlı bulundukları fakültenin ana başlığı altında yazar soyadlarına ve eserlerin adına göre alfabetik olarak dizilmiştir. Yazarın öncelikle soyadı belirtilmiş, daha sonra eğer varsa akademik unvanıyla birlikte adı yazılmıştır. Birden fazla kişi tarafından hazırlanan ve yazılan eserlerde ise, öğretim üyelerinin yayın faaliyetlerini göstermek amacıyla eserin hazırlanmasına katkısı geçen tüm kişilerin adı eksiksiz kaydedilmiştir.

Yazar adından sonra iki nokta konularak eserin adı, varsa tamamlayıcı ad veya vesile kaydı, çok ciltli eserlerde cilt kaydı, basımı tekrarlanan eserlerde basım kaydı, eserin basıldığı yer, tarih, yayınevi veya matbaanın adı, sayfa sayısı ve boy kayıtları, varsa plan, levha, harita ve resim kayıtları yazılmış, bu bilgileri takiben eserin rektörlük ve fakülte yayın numaraları belirtilmiştir. Bu bibliyografyada sırasıyla Cerrahpaşa Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Fen, Hukuk, İstanbul Tıp, İktisat, İletişim, İşletme, Kimya, Mühendislik, Orman, Siyasal Bilimler, Veterinerlik, Yerbilimleri fakültelerince basılan ki­taplar ele alınmış, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı enstitüler, yüksekokullar ve daire başkanlıklarınca basılan eserler ise Rektörlük ya­yınları arasında gösterilmiştir.

Bu eserin Rektörlük Yayınları arasında yayınlanması sırasında yakın ilgilerini eksik etmeyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu’na, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Önder Öztunalı’ya, bu isimde bir serginin açılması fikri ile ser­gilenecek yayınların kataloğunun hazırlanmasını bizlere öneren Sayın Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a sonsuz teşekkür ederiz. Ayrıca bu yayının zamanın da basılıp serginin açılması­na yetişmesini sağlayan İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi Basımevi ve Film Merkezi Müdürü Prof, Dr. Tayfun Akgüner’e ve çalışan tüm personele teşekkürü borç biliriz.

Dr. Mehmet Hakan SAĞLAM

Bunada Bakın

YENİ TÜRKİYE KURULURKEN ORTADOĞU’DAKİ SON KALE

ÖNSÖZ Ülkelerin, ulusların ve insanların yaşam sürecinde çeşitli evreler vardır. Tarihin herhangi bir zaman diliminde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hacker Blog Hack Haber